Välkommen till en IT-partner där det inte stannar!

german_small

Vi är en smart och modern IT-partner vars verksamhet bygger på att din inte ska stanna.

Genom vår affärsidé lär vi oss förstå vår kunds verksamhet. Vi ska förstå väl nog för att kunna implementera kompletta IT-lösningar som  stödjer verksamheten och gör att det inte ska stanna.

Med IT som det centrala stödet i de allra flesta verksamheter är det därför viktigt att vara en lyssnande och förstående partner.
En partner som förebygger, tryggar och utvecklar. Där det inte stannar.

Välkommen till en sådan, välkommen till IT-Smart!

 • När det inte får stanna
  Vårt uppdrag är att säkerställa att din verksamhetsbaserade infrastruktur fungerar både i vardagen och när du inte är på plats.

  Att säkerställa att allt är igång och kör besvärsfritt.
  Vi gör detta smartast genom att stoppa saker som inte ska ske
  innan de faktiskt sker.

 • Driftsäkerhet innebär att veta
  Driftsäkerhet är när vi vet vad som ska ske, när det ska ske och hur det ska ske.

  Därför börjat vi våra samarbeten med att hämta in, lära och förstå så mycket som möjligt av vår kunds verksamhet, processer, funktioner, dess användare. En helhetsbild som ger oss rätt underlag att föreslå den bästa möjliga plattformen för din verksamhet att jobba frå

 • Smart IT är att ligga steget före
  Att vara en smart IT-partner innebär att vi ligger steget före för att trygga ditt IT-baserade verksamhetsstöd.

  Genom en behovsanalys kan vi förutse och bygga bort eventuella störningar som kan komma att ske, oavsett om det sitter i hårdvara, mjukvara eller i händerna på användarna.

 • När du ringer oss är det positivt
  Vi vill ha utvecklande samtal från våra kunder – det är ett betyg på hur smarta vi har varit. Vi vill ha många samtal från våra kunder där vi pratar om hur vi ska ta oss vidare, utveckling, nya användare, nya funktioner eller möjligheter som lämpar sig bäst för just din verksamhet.