När jag väljer…

Vi väljer konstant mellan olika alternativ. Men vad är det som avgör våra val? Är det impulsen, långsiktigheten, ”magkänslan”, vanan eller tillfället?
 Faktum är att hjärnan styr valsituationen från två lägen: impulsläget och det långsiktiga läget.

I vardagen med allt mer information att ta ställning till tenderar impulsen få överhand. Vi orkar helt enkelt inte reflektera över konsekvenser och långsiktighet. Vilket inte alltid är vidare smart. För långsiktighet krävs ett mått av självreflektion och att man klarar av att ifrågasätta. Att man stannar upp en stund.

Fundera gärna och återkom kring ämnet ”Hur blir vi mer IT-Smarta?” utifrån ert perspektiv. Vi tar gärna ett förutsättningslöst möte.